Project Description

WHEATMAX: NIEUW GRAAN VOOR HET MIDDEN OOSTEN

Droogte en extreme hitte zijn een voorspeld gevolg van de klimaatverandering die ons te wachten staat. Vooral in regio’s zoals het Midden-Oosten die al erg droog zijn kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de landbouw en is het van groot belang hier op tijd op in te spelen.

Klimaatresistente gewassen
Wheatmax is een Palestijns-Israelisch project dat is opgezet om granen te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Het algemene doel is om tijdig nodige kennis op te doen en tarwe kweekproramma’s op te zetten waarin graaneigenschappen worden ontwikkeld die klimaatresitent zijn.  Het onderzoek omvat meerdere onderdelen die uiteindelijk moeten zorgen voor hogere landbouwopbrengsten in het Midden-Oosten. Door wilde, oude tawesoorten en commerciele tarwerassen te kruisen, hopen de onderzoekers de eigenschappen van die oude (hitteresistente) tarwe over te zetten op moderne gewassen met een hoge opbrengst.

In de toekomst kunnen boeren hierdoor nieuw zaaigoed gebruiken om ook onder uitdagende klimatologische omstandigheden tarwe en andere granen te blijven verbouwen.

Specifieke doelen van het Wheatmax project zijn:

  • Het ontwikkelen van nieuwe graansoorten met een grotere en stabielere opbrengst, dat resistent is tegen droogte en hitte.
  • Het oprichten van twee onafhankelijke  onderzoekscentra (in Israël en de Palestijnse Auroriteit)  voor granen- en groenteveredeling en kweek, dat deels verantwoordelijk zal worden voor het opleidingstraject dat nodig is om de voedselzekerheid in de regio te vergroten.
  • De onderzoekssamenwerking tussen Israëlische, Palestijnse en Jordaanse onderzoekers en instituten te vergroten.
  • Kennisoverdracht aan Palestijnse studenten, onderzoekers en kwekers.
  • Het ontwikkelen van een kweekprotocol voor kwekers en veredelaars dat voor duurzamere landbouw in het Midden-Oosten zal zorgen.

NVHU samen met Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Wheatmax  project is een samenwerking tussen de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en het “Biodiversity and environmental research center” in de Nablus (PA), met gebruik van de expertise van het “ Agriculture research organization-volcani Center” in Israel. Wheatmax is gefinancierd en mogelijk gemaakt door de stichting Nederlandse vrienden van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem met steun van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.