De Universiteit

historie

Na eeuwen Turkse overheersing veroverde Groot-Brittannië in 1917 het gebied dat nu Israël, de Palestijnse Gebieden en Jordanië omvat. 24 Juli 1918 werd op Mount Scopus de eerste steen gelegd van de Hebreeuwse Universiteit. Zeven jaar later – inmiddels was Jeruzalem onder Brits mandaat gesteld – opende de universiteit haar deuren. Op 1 april 1925, in aanwezigheid van onder meer Arthur James Balfour, generaal Allenby en parlementslid Herbert Samuel. Leden van de eerste Board of Governors waren onder meer Albert EinsteinSigmund FreudMartin Buber en Chaim Weizmann.

De universiteit groeide snel uit tot een grote instelling voor onderzoek en onderwijs. In 1948 werd Israël onafhankelijk van de Britten, waarop een oorlog met de Arabische buurlanden uitbrak. Mount Scopus, waar ook het Hadassah-ziekenhuis zich bevond, lag als een enclave in door Jordanië veroverd gebied en was niet bereikbaar vanuit Israël. Daarom werd een nieuw universiteitsterrein gebouwd: Givat Ram, in het zuiden van de stad. Een derde campus kwam in 1952 gereed: de landbouwfaculteit, in Rechovot. Daarnaast heeft de universiteit een medische faculteit, die zich bij het Hadassah Ein Kerem bevindt.

Na de Zesdaagse Oorlog, toen de universiteit op Mount Scopus niet langer van het Joodse deel van Jeruzalem was afgesneden, betrok de universiteit ook die campus weer. Met 12.500 studenten waren er nu drie locaties. In 1981 werd de bouw van de vernieuwde Mount Scopus afgerond.

diversiteit

Op dit moment telt de Hebreeuwse Universiteit ruim 23.000 studenten en 1.000 faculteitsmedewerkers. Zowel studenten als medewerkers komen uit alle lagen van de Israëlische bevolking, ongeacht etnische of sociaaleconomische afkomst. De universiteit biedt een veilige omgeving voor academische en persoonlijke ontwikkeling, waarmee het een zeer welkome brug vormt die de diverse breuklijnen in de Israëlische samenleving verbindt.

Daarnaast heeft de universiteit samenwerkingsprogramma’s met tientallen landen, in Azië en Afrika, om innovatie en ‘best practices’ te delen.

hoog aangeschreven

Vandaag de dag draagt de Hebreeuwse Universiteit bij aan de ontwikkeling van de wetenschap op diverse terreinen: natuur- en wiskunde, landbouw, archeologie, taalwetenschappen, geneeskunde, etc. Op al deze terreinen dragen Joodse wetenschappers bij aan de ontwikkeling van de wetenschap.

De ranglijst Academic Ranking of World Universities, zet de Hebreeuwse Universiteit in 2018 op de 59e plaats. Op andere ranglijsten haalt de universiteit geregeld nog hogere plaatsen. Eén van de maatstaven van een academische instelling is natuurlijk hoe de prestaties in de internationale context gewaardeerd worden. Medewerkers van de Hebreeuwse Universiteit wonnen (tot 2018) onder meer: een Fields Medal in Wiskunde, een Turing Award in Computerwetenschappen, een Canada Gairdner International Award, 8 Nobelprijzen, 14 Wolf Prijzen, 46 EMET Prijzen, 100 Rothschild Prijzen en 294 Israel Prijzen.

financiering

Tot 2018 bekostigde de universiteit haar activiteiten zonder financiële steun van de overheid. De inkomsten bestonden uit collegegelden, rendement op commerciële activiteiten uit onderzoek en (buitenlandse) giften. Begin 2018 was deze situatie niet langer houdbaar. Om de universiteit ook in de toekomst financieel gezond te houden, heeft de Israëlische overheid enige subsidies toegekend, waarbij de universiteit vastgoed heeft afgestoten. Buitenlandse fondsen zijn en blijven echter onmisbaar. In Nederland zet onze stichting zich daarvoor in.

meer weten?

Uitgebreide informatie over de Hebrew University vindt u op de Engelstalige website. Hier vindt u ook een overzicht van al onze zusterorganisaties, wereldwijd.