Project Description

Van Afvalwater tot Aubergine

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de zuivering van afvalwater in Israël en de Palestijnse Gebieden. Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.

In een land waar water schaars is, kan afvalwater van grote waarde zijn. De NVHU initieerde in 2017 een onderzoek naar de mate van zuivering van afvalwater voor agrarisch gebruik. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hebreeuwse Universiteit in samenwerking met een Palestijnse universiteit.

Afvalwater belandt veelal in het riool en komt meer of minder gezuiverd uiteindelijk in zee terecht. Waterschaarste in de regio maakt hergebruik/recycling van water nuttig en noodzakelijk. Maar hoe schoon moet afvalwater zijn om er een veldje met aubergines mee te besproeien? En is dat anders als het om paprika of courgettes gaat? In een vier jaar durende studie wordt in Israël en de Palestijnse Gebieden in kaart gebracht wat het afvalwater aan stoffen bevat en welke mate van zuivering nodig is voor welk agrarisch gebruik. Het project omvat een dubbele studie die zowel in Israël als in de Palestijnse Gebieden wordt uitgevoerd, waarbij naast de academische uitkomsten samenwerking en kennisuitwisseling belangrijke doelstellingen zijn.