Project Description

Truman Institute

Het Truman Institute is het onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen van de Hebreeuwse Universiteit. Onze stichting steunt het instituut gedurende drie jaar met een bedrag van € 40.000 per jaar. Deze bijdrage is bedoeld voor het opzetten van onderzoek en het ontwikkelen van programma’s en activiteiten die tot doel hebben bij te dragen aan begrip, discussie en debat over de uitdagingen waarmee niet alleen Israël en de Palestijnen, maar ook de bevolking in veel ontwikkelende landen te maken hebben. De samenwerking loopt vanaf 2015.