Jeruzalem-Amsterdam, 18 juni 2019

Professor Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Research ontvangt een eredoctoraat aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

Maandag 17 juni ontving Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Research een eredoctoraat aan de Hebrew University of Jerusalem. Fresco ontvangt dit eredoctoraat voor haar werk op het gebied van onderzoek naar voedselveiligheid en het wereldvoedselvraagstuk.

In haar rede voor de universiteit spreekt Fresco over de heroverweging van ons landbouw- en voedselsysteem waar we in de wereld voor staan. Aan de ene kant hebben nog nooit zoveel mensen op aarde overgewicht, er zijn meer mensen obees dan er mensen ondervoed zijn. Aan de andere kant staan we voor de uitdaging de aankomende 10 miljard wereldburgers te voorzien van gezonde en verantwoorde voeding zonder overbelasting van ons milieu en met verantwoorde keuzes ten aanzien van water- en grondgebruik en dierenwelzijn.  Moderne landbouw heeft ons veel voordelen gebracht, maar we beseffen nu dat het huidige systeem fragiel is.

De groeiende wereldbevolking voorzien van duurzaam voedsel wordt een enorme uitdaging volgens professor Fresco. Naast mega-steden en vergrijzing op het platteland, schetst zij een wereld met slimme voedsellabels, gepersonaliseerd voedingsaanbod en het gebruik van meer plantaardige voeding om de ecologische belasting van onze aarde te verlagen.

Na het ontvangen van haar eredoctoraat zal Fresco college geven aan de Faculty of Agriculture van de Hebrew University in Rehovot.

Louise Fresco: “Ik zie het eredoctoraat als een erkenning van het belang van academisch onderzoek op het gebied van landbouw en voeding dat wij in Wageningen dagelijks doen. Daarnaast ben ik trots op de sterke band die wij al vele jaren als universiteit met de Hebrew University en haar landbouwfaculteit in Rehovot hebben opgebouwd.”

De NVHU is de Nederlandse Vriendenorganisatie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De stichting ondersteunt academisch onderzoek en educatieve projecten van de Universiteit en toont resultaten van de universiteit in de Nederlandse samenleving. Voorzitter Harry van den Bergh: “Dit eredoctoraat is een erkenning van het werk van Louise Fresco en toont de sterke relaties tussen de Hebrew University en Nederlandse universiteiten.”

Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem

In Israël worden universiteiten niet volledig gefinancierd door de overheid, ze zijn deels afhankelijk van particuliere fondsen. De Nederlandse stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, opgericht in 1977, zet zich in om de Hebreeuwse Universiteit te steunen.

Meer informatie

Ilan Roos, 06-22527945, ilan@idephix.nl