Op zondag 3 september vond onder veel belangstelling in de Uilenburgersjoel de tweede Harry van den Bergh lezing plaats. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Professor Barak Medina, hoogleraar mensenrechten aan de rechtenfaculteit van de Hebrew University in Jeruzalem, sprak zeer veel mensen aan met zijn verhaal over de ontwikkelingen in de Israëlische rechtstaat en de gevolgen voor burgers en de academische wereld.

Door de schematische opbouw: 1947/48- 1992 en de situatie nu, werd duidelijk dat de kernvraag in het conflict is: wat betekent een ‘Joodse staat’.

Door het aansluitende interview van journaliste en publiciste Ronit Palache met Barak Medina werd nog beter invoelbaar wat de voorstellen van de regering concreet betekenen voor het dagelijkse leven van mensen in Israel.

Vanuit de zaal werden interessante vragen gesteld, zoals die over de spanning tussen Asjkenazische en Sefardische bevolkingsgroepen in Israel.

Een leerzame middag met veel stof tot nadenken en ook een sprankje hoop.

Luister het hier terug