25 November 2020, 19.00 uur

Hoe worden de levens en posities van vrouwen in de ultraorthodoxe gemeenschap beïnvloed door de economische verhoudingen van vrouwen en mannen in deze gemeenschap?

In Israel is nu iets meer dan een tiende van de bevolking ultraorthodox (charedisch) en de gemeenschap groeit sterk. Veel mannen in deze gesloten gemeenschap werken niet, maar zijn afhankelijk van bijstand van de overheid terwijl zij religie studeren. De armoede en de populatiegroei in deze gemeenschap zorgen ervoor dat ook steeds vaker vrouwen moeten werken om de kost voor het gezin te verdienen. Omdat er een tekort aan banen is binnen de gemeenschap zijn vrouwen gedwongen deze werkomgeving buiten de religieuze gemeenschap in de seculiere wereld te zoeken. De religieuze leiders van de gemeenschap leggen de vrouwen in deze werksituatie strikte regels op, bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag en kleding. Ondanks de grote economische bijdrage die deze vrouwen leveren, is het spanningsveld tussen het leven in de gemeenschap en het werken buiten de gemeenschap groot.

Michal Frenkel is hoofd van het departement van sociologie en antropologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar het onderwerp gender en religie.

In dit webinar bespreekt zij hoe de ultraorthodoxe vrouwen integreren in de beroepsbevolking en academische studie en hoe hun ervaringen in de seculiere wereld hun levensbeschouwing en identiteit uitdagen. Zij zal ook spreken over hun (feministische) poging hun eigen gemeenschap te transformeren en te onderhandelen met patriarchie.

Negotiating One’s Identity: Ultra-Orthodox Women Integrate into Israeli Society – Nov 25 19.00 CET

Als je geabonneerd wilt worden aan de nieuwsbrief, schrijf dan een email aan secretariaat@nvhu.nl met daarin je naam en eventueel je telefoonnummer.