VISSEN IN DE WOESTIJN
Biologische visteelt:

hoe een Nederlandse professor aan de Hebreeuwse Universiteit revolutionaire stappen mogelijk maakt.

Prof. Jaap van Rijn

10 juni 2021

19:00 tot 20.00 uur (Nederlandse tijd) de webinar is gecanceled vanwege te weinig aandacht

“Aquaculture: een snel groeiende voedselproductiesector

Visteelt. Wellicht een nieuw woord voor u, misschien niet. Misschien bent u er juist ontzettend enthousiast over, omdat het de visserij op zee verlicht en beter voor het milieu zou kunnen zijn.

Dat was helaas lange tijd niet het geval: het kostte grote hoeveelheden water en was nog best vervuilend. “Onze” professor Jaap van Rijn heeft hier een nieuw systeem voor ontwikkeld, dat hij in deze webinar speciaal voor de Nederlandse Vrienden gaat toelichten.

Professor Jaap van Rijn is wetenschappelijk directeur van het Interuniversitair Instituut voor ‘Marine Sciences’ in Eilat en ook verbonden aan de faculteit van Dierwetenschappen aan de Hebreeuwse Universiteit in Israel.

Ruim veertig jaar geleden ging Van Rijn voor zijn studie stage lopen aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en is in 1978 in Israel gaan wonen. Hij is getrouwd met een Israëlische vrouw, zijn kinderen zijn in Israel geboren.

Van Rijn is in de loop der jaren opgeklommen tot professor aan de Hebreeuwse Universiteit. Als directeur van het Interuniversitair Instituut voor ‘Marine Sciences’ in Eilat is hij een pionier op het gebied van aquacultuur (viskweek) geworden. Hij heeft een gesloten systeem ontwikkeld om vissen in grote zoet- en of zoutwatertanks te telen. Het water wordt door biologische processen gefilterd en schoon opnieuw in de tank rondgepompt. Deze waterzuivering door bacteriën in een gesloten systeem is een baanbrekende ontdekking. De Hebreeuwse Universiteit kreeg er een internationaal patent op. Het systeem is vermarkt en verkocht aan het buitenland. Het grote verschil met kweken van vis op de oude manier is dat de methode van Van Rijn weinig water kost en milieuvriendelijk is. Om te vergelijken: vroeger hadden viskwekers voor 1 kilo vis ongeveer 7500 liter water nodig, dat ook nog eens vervuild moest worden afgevoerd. In de door van Rijn ontwikkelde biologische kringloop-methode is ongeveer 40 liter water nodig voor 1 kilo vis.

Klik hier om in te schrijven voor het webinar

Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Stuurt u dan een email aan: secretariaat@nvhu.nl met daarin uw naam en eventueel uw telefoonnummer.