De NVHU (Stichting Nederlandse Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit) spreekt zich nadrukkelijk uit tegen een boycot van de universiteiten in Israël. De NVHU ondersteunt academisch onderzoek aan de Hebreeuwse Universiteit en wetenschappelijke projecten tussen Israëlische en Palestijnse academici. Met deze samenwerking versterken we de uitwisseling van kennis en bouwen we aan vertrouwen tussen partijen en capaciteit aan Palestijnse zijde. Een belangrijk onderdeel van ons beleid is dat de projecten ten goede moeten komen aan de hele regio. Het samenwerken aan belangrijke onderzoeksprojecten draagt naar onze mening bij aan meer begrip voor elkaar. Daarmee leveren wij een kleine bijdrage aan een verbetering van de onderlinge relaties. Een boycot raakt ook dit soort belangrijke samenwerkingsverbanden. En daarom wijzen wij een boycot af.